Tương ớt cay vị GỪNG (CHUA _ NGỌT), chai PET 200 g., XK UCR.