Tương ớt siêu cay SRIRACHA, chai PET 270 g., T.H HAI NAM