Nước tương TERIYAKI hương vị Nhật Bản, chai PET 250 ml, T.H HAINAM