Tương ớt cay (HOT CHILLI SAUCE) , chai PET 250 g., thương hiệu HAI NAM.