Tương ớt cay (HOT CHILLI SAUCE), chai PET 680 ml, thương hiệu HAI NAM.