Nước tương TERIYAKI, hương vị Nhật bản, chai PET 250 ml, XK UCR.