Tương ớt cay (Classic), chai PET 200 g., XK đi UCR.