zoomable
Nước tương ( vị Classic), 250 ml, nắp bằng ấn, XK UCRAINA.

Nước tương ( vị Classic), 250 ml, nắp bằng ấn, XK UCRAINA.

  • Mã sản phẩm: 004
  • Hãng sản xuất: Hainam Incom
  • Xuất xứ: Việt nam
  • Giá bán: Liên hệ