zoomable
Nước tương đặc biệt (SOYA SAUCE SPECIAL), 250 ml, nắp bằng, ấn, thương hiệu CON HẠC - HẢI NAM.

Nước tương đặc biệt (SOYA SAUCE SPECIAL), 250 ml, nắp bằng, ấn, thương hiệu CON HẠC - HẢI NAM.

  • Mã sản phẩm: HN 05
  • Hãng sản xuất: Hainam Incom
  • Xuất xứ: Việt nam
  • Giá bán: Liên hệ